.
Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

En kommentar

154300

1,543 kr (exkl. moms)

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 930
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139023814
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Författare: Sören Öman

Om boken

Detta är en omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Första upplagan av kommentaren utsågs 2020 till årets verk av Norstedts Juridik. I denna andra upplaga har bl.a. ny praxis och nya riktlinjer beaktats.