Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.
Norstedts Juridik

Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m.

En kommentar

149300

1,493 kr (exkl. moms)

Författare:
Sören Öman
Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) – GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till bestämmelsen om s.k. dataskyddssekretess i 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Tryckt upplaga: