Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten
Socialdepartementet

Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten

9300

93 kr (exkl. moms)

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att utreda vissa frågor om antidopningsarbete inom idrotten. Målet är att se till att EU:s så kallade dataskyddsförordning följs.Utredaren ska bland annat:
  • undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling vid antidopningsarbete inom idrott,
  • analysera behovet av särskilda bestämmelser om personuppgiftsbehandling vid antidopningsarbete inom idrott,överväga behovet av reglering om behandling av särskilda kategorier av personuppgifter och personuppgifter som rör lagöverträdelser,
  • bedöma om det finns behov av författningsreglerade bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt, och
  • lämna sådana författningsförslag som är behövliga och lämpliga.