.
Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde. SOU 2017:66. En anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde. SOU 2017:66. En anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Betänkande från Socialdataskyddsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde. SOU 2017:66. En anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde. SOU 2017:66. En anpassning till EU:s dataskyddsförordning

  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 766
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824659-7
  • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt

Om publikationen

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Socialdataskyddsutredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde.

Utredningens målsättning, eller utgångspunkt, har varit att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys av både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna. Utredningens förslag, som i huvudsak är av författningsteknisk karaktär, inskränker alltså inte nuvarande möjligheter att behandla personuppgifter, med det undantaget att en nödvändig s.k. skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen. Å andra sidan föreslås inte heller författningsstöd för sådan behandling som inte är laglig i dag.

Särskild utredare: Sören Öman
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!