Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:171
Socialdepartementet

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Prop. 2017/18:171

35900

359 kr (exkl. moms)

Propositionen innehåller förslag som har som mål att anpassa lagarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning.Förslagen innebär att lagarna om personuppgiftsbehandling i de berörda verksamheterna ska komplettera dataskyddsförordningen och den nya generella dataskyddslagen. Hänvisningar till personuppgiftslagen försvinner och ersätts i vissa fall av hänvisningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.