.
Copyright
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Immaterialrätt

Copyright

Henry Olsson

Svensk och internationell upphovsrätt

Produkt-id: 4335640346668
ID: 9729D94E16503B6F8525825900495FFC

989 kr (exkl. moms)

Copyright

Copyright

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 10
 • Omfång: 436
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 9789139020875
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Immaterialrätt
 • Författare: Henry Olsson

Om boken

I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet bådei industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a.författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt attbestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig rollinom kultur-, underhållnings- och mediasektorerna och bildar grunden förverksamheten hos en lång rad ekonomiskt viktiga industrier, t.ex. förlagen,samt musik-, film- och datorindustrierna.Upphovsrätten har dessutom fått en stor handelspolitisk betydelse genomatt den ingår i Världshandelsorganisationens regelsystem för den internationellahandeln, vilket bl.a. innebär att bristande respekt för upphovsrättenkan medföra handelspolitiska sanktioner. Numera har upphovsrätten ocksåkommit i politiskt fokus både genom diskussionerna om rättssystemets roll iutvecklingsländerna och här hemma bl.a. genom debatten om piratkopiering och om fildelning. På sista tiden har upphovsrätten också kommit att spela en betydande roll i globala handelspolitiska konflikter, t.ex. mellan Förenta staterna och Kina.Denna tionde upplaga har reviderats i vissa hänseenden och innehåller dessutom ett antal nyskrivna avsnitt bl.a. om upphovsrättens roll för att tillgodose blindas och synskadades tillgång till material i format som de kan tillgodogöra sig. En rad nya rättsfall från EU-domstolen har också förts in i texten.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020875.png", "type"=>"print", "product_id"=>"9729D94E16503B6F8525825900495FFC", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"9729D94E16503B6F8525825900495FFC", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F450047E83410", "subject_areas"=>["Immaterial- och marknadsrätt"], "subjects"=>["Immaterialrätt"], "subtitle"=>"Svensk och internationell upphovsrätt", "datechanged"=>"2024-05-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1729", "id"=>"DFB0C9C725B6EC9FC12575E4003EC10A", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Henry", "lastname"=>"Olsson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"70", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"10", "priceresellers"=>"693", "size"=>"436", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-10-23", "publicerat_timestamp"=>1540252800}