Copyright
Norstedts Juridik

Copyright

Svensk och internationell upphovsrätt

81400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

814 kr (exkl. moms)

Författare:
Henry Olsson
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både
i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a.
författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att
bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll
inom kultur-, underhållnings- och mediasektorerna och bildar grunden för
verksamheten hos en lång rad ekonomiskt viktiga industrier, t.ex. förlagen,
samt musik-, film- och datorindustrierna.

Upphovsrätten har dessutom fått en stor handelspolitisk betydelse genom
att den ingår i Världshandelsorganisationens regelsystem för den internationella
handeln, vilket bl.a. innebär att bristande respekt för upphovsrätten
kan medföra handelspolitiska sanktioner. Numera har upphovsrätten också
kommit i politiskt fokus både genom diskussionerna om rättssystemets roll i
utvecklingsländerna och här hemma bl.a. genom debatten om piratkopiering och om fildelning. På sista tiden har upphovsrätten också kommit att spela en betydande roll i globala handelspolitiska konflikter, t.ex. mellan Förenta staterna och Kina.

Denna tionde upplaga har reviderats i vissa hänseenden och innehåller dessutom ett antal nyskrivna avsnitt bl.a. om upphovsrättens roll för att tillgodose blindas och synskadades tillgång till material i format som de kan tillgodogöra sig. En rad nya rättsfall från EU-domstolen har också förts in i texten.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 436
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913902087-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Henry Olsson
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll inom kultur-, underhållnings- och mediasektorerna och bildar grunden för verksamheten hos en lång rad ekonomiskt viktiga industrier, t.ex. förlagen, samt musik-, film- och datorindustrierna. Upphovsrätten har dessutom fått en stor handelspolitisk betydelse genom att den ingår i Världshandelsorganisationens regelsystem för den internationella handeln, vilket bl.a. innebär att bristande respekt för upphovsrätten kan medföra handelspolitiska sanktioner. Numera har upphovsrätten också kommit i politiskt fokus både genom diskussionerna om rättssystemets roll i utvecklingsländerna och här hemma bl.a. genom debatten om fildelningen.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2017-10-31
  • Version: 9
  • ISBN: 978-913902087-5