Copyright
Wolters Kluwer

Copyright

78800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

788 kr

Författare:
Henry Olsson
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll inom kultur-, underhållnings- och mediasektorerna och bildar grunden för verksamheten hos en lång rad ekonomiskt viktiga industrier, t.ex. förlagen, samt musik-, film- och datorindustrierna. Upphovsrätten har dessutom fått en stor handelspolitisk betydelse genom att den ingår i Världshandelsorganisationens regelsystem för den internationella handeln, vilket bl.a. innebär att bristande respekt för upphovsrätten kan medföra handelspolitiska sanktioner. Numera har upphovsrätten också kommit i politiskt fokus både genom diskussionerna om rättssystemets roll i utvecklingsländerna och här hemma bl.a. genom debatten om fildelningen.Denna nionde upplaga har reviderats i vissa hänseenden och innehåller dessutom nyskrivna avsnitt b.la. om herrelösa verk (”orphan works”) och om avtalslicenserna liksom en rad nya rättsfall från EU-domstolen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 402
  • Utgiven: 2015
  • ISBN: 978-913901802-5

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Henry Olsson
I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet både i industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a. författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt att bestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig roll inom kultur-, underhållnings- och mediasektorerna och bildar grunden för verksamheten hos en lång rad ekonomiskt viktiga industrier, t.ex. förlagen, samt musik-, film- och datorindustrierna. Upphovsrätten har dessutom fått en stor handelspolitisk betydelse genom att den ingår i Världshandelsorganisationens regelsystem för den internationella handeln, vilket bl.a. innebär att bristande respekt för upphovsrätten kan medföra handelspolitiska sanktioner. Numera har upphovsrätten också kommit i politiskt fokus både genom diskussionerna om rättssystemets roll i utvecklingsländerna och här hemma bl.a. genom debatten om fildelningen.
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Immaterialrätt
  • Publicerad: 2017-10-31
  • Version: 9
  • ISBN: 978-913901802-5