.
Compliance inom bank och finans
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Compliance inom bank och finans

Robert Olausson, Isak Wirén, Kerstin Olausson, Andreas Jensen
Produkt-id: 7023541747878
ID: P000044753
Compliance inom bank och finans
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Under det senaste decenniet har compliance-området genomgått stora förändringar och blivit en självklar del av organisationers strategiska arbete.

Compliance inom bank och finans ger praktisk vägledning och kunskap om compliance-rollens utveckling, hur regelefterlevnadsexperter kan utnyttja tekniska lösningar, vad det viktigaste innehållet i en compliance-plan eller uppförandekod bör vara och hur man på bästa sätt kan genomföra en monitoreringsaktivitet. Verket behandlar även aktuella ämnen som covid-19-pandemin ur ett compliance-perspektiv och gör nedslag i de stora trenderna för framtiden, såsom ansvarsfulla investeringar, automatisering, digitalisering och antipenningtvätt, samt redogör för det viktigaste innehållet i centrala regelverk som MiFID II, MAR, SFDR och GDPR.

Området är i ständig utveckling och författaren redogör för de faktorer som omformar arbetet och ger läsaren verktyg för att möta framtidens utmaningar.

Verket riktar sig till Compliance Officers och andra som arbetar i etablerade kontrollfunktioner, men även till personer i mindre organisationer som vill utveckla sin kontrollfunktion.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139314608.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000044753", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000447481", "subject_areas"=>["Bank- och finansmarknadsrätt"], "subjects"=>["Bank- och finansmarknadsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"2047", "id"=>"CT000002047", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Robert", "lastname"=>"Olausson"}, {"contact_id"=>"2056", "id"=>"CT000002056", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Isak", "lastname"=>"Wirén"}, {"contact_id"=>"2058", "id"=>"CT000002058", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Kerstin", "lastname"=>"Olausson"}, {"contact_id"=>"2059", "id"=>"CT000002059", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Andreas", "lastname"=>"Jensen"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2021.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139314608", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-11-09", "publicerat_timestamp"=>1636416000}