.
Compliance inom bank och finans
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Compliance inom bank och finans

Robert Olausson, Isak Wirén, Kerstin Olausson, Andreas Jensen
55300

553 kr (exkl. moms)

Compliance inom bank och finans

Compliance inom bank och finans

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Under det senaste decenniet har compliance-området genomgått stora förändringar och blivit en självklar del av organisationers strategiska arbete.

Compliance inom bank och finans ger praktisk vägledning och kunskap om compliance-rollens utveckling, hur regelefterlevnadsexperter kan utnyttja tekniska lösningar, vad det viktigaste innehållet i en compliance-plan eller uppförandekod bör vara och hur man på bästa sätt kan genomföra en monitoreringsaktivitet. Boken behandlar även aktuella ämnen som covid-19-pandemin ur ett compliance-perspektiv och gör nedslag i de stora trenderna för framtiden, såsom ansvarsfulla investeringar, automatisering, digitalisering och antipenningtvätt, samt redogör för det viktigaste innehållet i centrala regelverk som MiFID II, MAR, SFDR och GDPR.

Området är i ständig utveckling och författaren redogör för de faktorer som omformar arbetet och ger läsaren verktyg för att möta framtidens utmaningar.

Boken riktar sig till Compliance Officers och andra som arbetar i etablerade kontrollfunktioner, men även till personer i mindre organisationer som vill utveckla sin kontrollfunktion.