.
Compliance
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Konkurrens- och marknadsrätt

Compliance

Bo Berndtsson

Vad gör du och ditt företag när ingen ser?

0
Compliance
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2021
 • Ämnen: Immaterial- och marknadsrätt
 • Taggar: Konkurrens- och marknadsrätt
 • Författare: Bo Berndtsson

Om boken

Compliance handlar om hur vi borde agera som anställda och som företag för att uppfylla de krav som vår omgivning ställer på oss när det gäller att motverka korruption och att efterleva konkurrenslagstiftning m.m.

Kraven på företagen ökar hela tiden och då särskilt kraven på att agera förebyggande för att förhindra att problem, dyra sådana, uppkommer inom ramen för ett företags verksamhet.

Kraven är lika viktiga oavsett om vi tror att vi blir upptäckta eller inte, särskilt i dagens samhälle där mediebevakning, visselblåsare och sociala medier ofta lyfter fram saker som du och ditt företag inte vill kännas vid.

Det här verket syftar till att ge företag, bolagsjurister, compliance officers, verkställande direktörer och ledningsgrupper de grundläggande verktygen för att kunna identifiera och hantera sitt företags compliance-risker.

I fokus står det förebyggande arbetet för att motverka compliance-risker, såsom riskanalys, compliance-processer, utbildningar och uppföljningar av compliance-arbetet. Med praktiska exempel och klara riktlinjer för arbetet ger författaren dig handledning och stöd kring hur man som företag och individ ska agera.