.
Civilrättskipning II
  • Processrätt
  • Skiljedom

Civilrättskipning II

Peter Westberg, Lotta Maunsbach

Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden

25200

252 kr (exkl. moms)

Civilrättskipning II

Civilrättskipning II

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna andra delen behandlar
den privata rättskipningen som avser olika slags avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Den första delen täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning och rättegången i tvistemål, inkluderat verkställighet av tvistemålsdomen. Böckerna är avsedda att användas som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar
i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.