Civilrättskipning II
  • Processrätt
  • Processrätt
  • Skiljedom

Civilrättskipning II

Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden

23600

236 kr (exkl. moms)

Civilrättskipning II

Civilrättskipning II

Om boken

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna andra delen behandlar
den privata rättskipningen som avser olika slags avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Den första delen täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning och rättegången i tvistemål, inkluderat verkställighet av tvistemålsdomen. Böckerna är avsedda att användas som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar
i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.