.
Civilrättskipning II
  • Processrätt
  • Skiljedom

Civilrättskipning II

Peter Westberg, Lotta Maunsbach

Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden

Produkt-id: 5909224947878
ID: E92296FE9582AFD7852584A40033D90C

252 kr (exkl. moms)

Civilrättskipning II

Civilrättskipning II

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna andra delen behandlar
den privata rättskipningen som avser olika slags avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Den första delen täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning och rättegången i tvistemål, inkluderat verkställighet av tvistemålsdomen. Böckerna är avsedda att användas som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar
i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139209584.png", "type"=>"print", "product_id"=>"E92296FE9582AFD7852584A40033D90C", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"E92296FE9582AFD7852584A40033D90C", "verkid"=>"E92296FE9582AFD7852584A40033D8A83", "subject_areas"=>["Processrätt"], "subjects"=>["Processrätt", "Skiljedom"], "subtitle"=>"Privat tvistlösning - förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och andra privatdomarförfaranden", "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0894", "id"=>"63361108E8F11AE2C12575E70025750E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Westberg"}, {"contact_id"=>"0937", "id"=>"69D0AF2BE56C0B07C1257D740032484F", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Lotta", "lastname"=>"Maunsbach"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"323", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "priceresellers"=>"177", "size"=>"114", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-01-11", "publicerat_timestamp"=>1610323200, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}