.
Civilrättskipning I
  • Processrätt
  • Skiljedom

Civilrättskipning I

Peter Westberg

Tvistemål

0
Civilrättskipning I
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Verket utgör en av två delar om Civilrättskipning. Detta verk täcker ett antal
allmänna frågor om civilrättskipning samt rättegången i tvistemål och verkställighet
av tvistemålsdomen. Det andra verket omfattar avtalsbaserade förfaranden
för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande
och förfarande inför en s.k. privatdomare. Verken är avsedda att användas
som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar
i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.