.
Civilrättskipning I
  • Processrätt
  • Skiljedom

Civilrättskipning I

Peter Westberg

Tvistemål

Produkt-id: 5909224521894
ID: A036D5234CDF4199852584A400323F48

757 kr (exkl. moms)

Civilrättskipning I

Civilrättskipning I

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna bok täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning samt rättegången i tvistemål och verkställighet av tvistemålsdomen. Den andra boken omfattar avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Böckerna är avsedda att användas
som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar
i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139209577.png", "type"=>"print", "product_id"=>"A036D5234CDF4199852584A400323F48", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"A036D5234CDF4199852584A400323F48", "verkid"=>"A036D5234CDF4199852584A400323EE43", "subject_areas"=>["Processrätt"], "subjects"=>["Processrätt", "Skiljedom"], "subtitle"=>"Tvistemål", "datechanged"=>"2024-05-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0894", "id"=>"63361108E8F11AE2C12575E70025750E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Peter", "lastname"=>"Westberg"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"249", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "priceresellers"=>"530", "size"=>"458", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2021", "publicerat_datum"=>"2021-01-08", "publicerat_timestamp"=>1610064000, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}