.
Civilrättskipning I
  • Processrätt
  • Skiljedom

Civilrättskipning I

Peter Westberg

Tvistemål

75700

757 kr (exkl. moms)

Civilrättskipning I

Civilrättskipning I

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken utgör en av två böcker om Civilrättskipning. Denna bok täcker ett antal allmänna frågor om civilrättskipning samt rättegången i tvistemål och verkställighet av tvistemålsdomen. Den andra boken omfattar avtalsbaserade förfaranden för privat tvistlösning; förlikningsförhandling, medling, skiljeförfarande och förfarande inför en s.k. privatdomare. Böckerna är avsedda att användas
som läromedel vid grundläggande studier i ämnet processrätt.

I denna tredje upplaga har gjorts en del tillägg, förtydliganden och ändringar
i anledning av nytillkommen praxis och lagstiftning.