Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG
Justitiedepartementet

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG

36300

363 kr (exkl. moms)

Upphovsmän, patenthavare, varumärkeshavare och andra rättighetshavare ska få bättre möjligheter att identifiera och agera mot personer som gör intrång i deras immateriella rättigheter. Det föreslås departementsskrivelsen om genomförande av EG-direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (det civilrättsliga sanktionsdirektivet). Förslaget innebär att de upphovsmän och andra rättighetshavare som skapat och deltagit i produktionen av musik och film får bättre möjligheter att ingripa mot olovlig fildelning på Internet.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 500
  • Utgiven: 2007
  • Serie: Ds 2007:019
  • ISBN/Best.nr: 978-913822773-2
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Kultur, Straffrätt & Rättsväsen