Civilrättskipning
Norstedts Juridik

Civilrättskipning

74100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

741 kr (exkl. moms)

Författare:
Peter Westberg
I boken behandlas tvistlösningsförfaranden inom både den statliga och privata civilrättskipningen;civilprocessen inklusive de delar av utsökningsförfarandet som handlar om verkställighet
av en tvistemålsdom, skiljeförfarandet, förlikningsförhandlingen,
medlingen och förfarandet inför en privatdomare (privat tvistlösningsnämnd).
Tyngdpunkten i framställningen ligger på en beskrivning av huvuddragen
i dessa förfaranden och de principiella tankar som präglar dessa tvistlösningsformer.

En viktig sida av beskrivningen är att skildra väsentliga likheter och
skillnader mellan den statliga och privata rättskipningen.

I denna andra upplaga har en hel del tillägg, förtydliganden och ändringar
gjorts, t.ex. angående rätten till domstolsprövning, processuella överenskommelser, skillnaden mellan dispositiva och indispositiva tvistemål, om domstolsbegreppet och kompetensfördelningen mellan domstol och skiljenämnd. Upplagan innehåller fler rättsfallsreferenser och ett betydligt mer omfattande sakregister
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Peter Westberg
I boken behandlas tvistlösningsförfaranden inom både den statliga och privata civilrättskipningen;civilprocessen inklusive de delar av utsökningsförfarandet som handlar om verkställighet
av en tvistemålsdom, skiljeförfarandet, förlikningsförhandlingen,
medlingen och förfarandet inför en privatdomare (privat tvistlösningsnämnd).
Tyngdpunkten i framställningen ligger på en beskrivning av huvuddragen
i dessa förfaranden och de principiella tankar som präglar dessa tvistlösningsformer.

En viktig sida av beskrivningen är att skildra väsentliga likheter och
skillnader mellan den statliga och privata rättskipningen.

I denna andra upplaga har en hel del tillägg, förtydliganden och ändringar
gjorts, t.ex. angående rätten till domstolsprövning, processuella överenskommelser, skillnaden mellan dispositiva och indispositiva tvistemål, om domstolsbegreppet och kompetensfördelningen mellan domstol och skiljenämnd. Upplagan innehåller fler rättsfallsreferenser och ett betydligt mer omfattande sakregister
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga: