Civila myndigheters kryptoberedskap, föreskrifter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Civila myndigheters kryptoberedskap, föreskrifter

6600

66 kr

Föreskrifter med stöd av 34 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
Prenumerera på MSBFS
Produktdetaljer: