.
CISG : en kommentar

CISG : en kommentar

Jon Kihlman
204200

2.042 kr (exkl. moms)

CISG : en kommentar

CISG : en kommentar

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Karnov Group
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 726
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Lexino
  • ISBN: 9789176105252
  • Ämnen: Ekonomi
  • Författare: Jon Kihlman

Om boken

Ungefär 80 procent av all internationell handel med varor sker mellan parter från de 83 stater som har tillträtt FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Omfattningen är i sig ett argument för att ytterligare stater skall tillträda konventionen. Så sker också: CISG tillträds av några stater om året. Inom en inte alltför avlägsen framtid är det därför sannolikt att antalet stater som har tillträtt CISG överstiger 100. Det beror emellertid inte bara på ett slags snöbollseffekt, utan också – och kanske framför allt – på att de regleringar som finns i konventionen i huvudsak är bra. CISG är helt enkelt frukten av ett gott juridiskt hantverk.

Utöver att den är vår internationella köplag, har CISG också till stora delar legat till grund för vår nationella köplag. Kunskap om CISG ger därför – på köpet – god kunskap om svensk nationell köprätt. Och tillgång till information om CISG ger följaktligen också tillgång till information om köplagen.

Kommentaren vänder sig i första hand till advokater, domare och andra jurister som arbetar med avtalsrättsliga frågor i allmänhet och internationella köprättsliga frågor i synnerhet. Den vänder sig emellertid också till andra som arbetar med internationell handel, såsom inköpare och säljare.