Chemical Industry Companies in Sweden
Vinnova

Chemical Industry Companies in Sweden

21400

214 kr (exkl. moms)

En ögonblicksbild av ca 450 kemiföretag i Sverige och deras verksamhet år 2010.Bolagen har grupperats på branschsegment, typ av verksamhet, region och exportintensitet. Företag som enbart sysslar med handel. marknadsföring och/eller transport av kemiska produkter finns ej med i urvalet.Konstaterar att bortsett från företag inom branschsegmentet Läkemedel, reagenser, etc, är endast ett fåtal företag aktiva inom forskning och utveckling.
Språk: Engelska med sammanfattning på svenska.