Chefskapets former och resultat
Vinnova

Chefskapets former och resultat

23100

231 kr

Rapporten innehåller kunskapsöversikter om två viktiga områden för chefs- och ledarskap. Det ena området är ledarskapets alternativa former, där man berör hur chefer skapar nya förutsättningar och söker alternativa arbetssätt i syfte att nå resultat och leva upp till förväntningar. Det andra området handlar om det goda chefskapet, i meningen ett chefskap som är bra för både anställdas hälsa och för verksamhetens resultat och effektivitet.

Produktdetaljer: