Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor
Miljö- och energidepartementet

Centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utreda förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor.Utredaren ska
  • kartlägga och analysera olika aktörers behov av ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen,
  • kartlägga och dra erfarenheter från liknande verksamheter i Sverige och internationellt,
  • klargöra centrumets närmare inriktning och hur dess verksamhet kan avgränsas,
  • föreslå hur ett sådant centrum kan finansieras, och
  • bedöma om det bör knytas till befintliga organisationer eller institut.
Produktdetaljer: