Byggrättsutredningen, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Byggrättsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Förlängd tid utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: