Byggrättsutredningen, tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Byggrättsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd tid utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga: