Byggrättsutredningen (N 2017:06), tilläggsdirektiv
Näringsdepartementet

Byggrättsutredningen (N 2017:06), tilläggsdirektiv

9300

93 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.