Byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd, föreskrifter
Sjöfartsverket

Byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd, föreskrifter

1680

17 kr (exkl. moms)

OM KRAVEN ENLIGT NORDISK BÅTSTANDARD (NBS-Y)

Ändrad genom SJÖFS 2006:4, SJÖFS 2008:37 och SJÖFS 2014:18.

Tryckt upplaga: