Byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd, ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd, ändrade föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 1997:3.
Tryckt upplaga: