Byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd, ändrade föreskrifter
  • Trafik & Transporter

Byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd, ändrade föreskrifter

3800

38 kr (exkl. moms)

Byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd, ändrade föreskrifter

Byggnadsregler för yrkesfartyg under femton meters längd, ändrade föreskrifter

Om boken

Ändring av SJÖFS 1997:3.

Prenumerera på SJÖFS