Bygginnovationers förutsättningar och effekter
Vinnova

Bygginnovationers förutsättningar och effekter

22900

229 kr (exkl. moms)

Det nationella innovationsprogrammet Bygginnovationen startades 2011. Denna antologi ingår i Bygginnovationens oberoende följeforskningsprojekt vars syfte är att vidareutveckla metoder för att mäta produktivitetsutveckling och för att studera programmets effekter på kort och lång sikt.Tolv forskare behandlar olika aspekter på förutsättningar för bygginnovationer och deras effekter i ett större företagsperspektiv.Två av bidragen ger inblickar i hur nationella programsatsningar har organiserats och fungerat i Danmark och i Australien.
Abonnera på Vinnovas rapporter. Teckna stående order!