Bygg mer för fler!
Finansdepartementet

Bygg mer för fler!

18000

180 kr (exkl. moms)

Här fokuseras på några grundläggande frågor som påverkar bostadsbyggandet: rollfördelning mellan stat och kommun samt statliga styrmedel för att skapa förutsättningar för kommunerarnas arbete med bostadsförsörjningen.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.