.
Butiksrån

Butiksrån

Utvecklingen fram till 2010

14300

143 kr (exkl. moms)

Butiksrån

Butiksrån

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

En butik av 100 utsätts för rån!

Butiksrån är ett allvarligt brott, och den som utsätts kan drabbas hårt. Här presenteras en kartläggning av butiksrånens struktur och utveckling under 2000-talet jämfört med 1980- och 90-talen§. Rånen beskrivs övergripande men också mer djupgående för åren 2004 och 2008. Även förebyggande åtgärder och strategier diskuteras.
Resultaten visar att var hundrade butik utsätts för rån, ibland upprepade gånger. I övrigt konstateras bl.a.:
  • Rånen är vanligast i storstadsregionerna
  • Videobutiker är mest utsatta
  • De flesta rånen sker vintertid och kvällstid
  • Ensamarbete förekommer vid hälften av rånen
  • Skjutvapen är den vanligaste beväpningen
  • Fysiskt våld förekommer i en sjättedel av fallen
  • Rånbytets värde tycks ha minskat
  • Andelen unga misstänkta ökar.
Rapporten är en uppföljning av den tidigare kartläggning som Brå publicerade 2002.

Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.