Bulletinen (f.d. BAS-Bulletinen)
Wolters Kluwer

Bulletinen (f.d. BAS-Bulletinen)

130000

1,300 kr (exkl. moms)

BAS-Bulletinen är en prenumeration som utkommer fyra gånger per år. Den innehåller nyheter främst inom praktisk redovisning samt expertkommentarer och regeländringar. Bulletinen ger dig möjligheter att följa med - och delta i - debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor.Du kan även välja att få BAS-Bulletinen med e-post (pdf). BAS-Bulletinen i Zeteo!Visste du att BAS-Bulletinen nu även finns tillgänglig som valbar modul i vårt juridiska arbetsverktyg på internet, Zeteo? BAS-Bulletinen och andra BAS publikationer finns bl.a. som tillval till vår specialanpassade version av Zeteo, Zeteo - Redovisning, som riktar sig till dig som arbetar inom redovisning, skatt och andra ekonomifunktioner.

Fler BAS-produkter

Produktdetaljer: