Bulletinen (f.d. BAS-Bulletinen)
Norstedts Juridik

Bulletinen (f.d. BAS-Bulletinen)

112500

1,125 kr (exkl. moms)

Bulletinen är en prenumeration som utkommer fyra gånger per år. Den innehåller nyheter främst inom praktisk redovisning samt expertkommentarer och regeländringar. Bulletinen ger dig möjligheter att följa med - och delta i - debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor.Du kan även välja att få Bulletinen på papper (sänds via post). Svensk Redovisning i Skatte- & EkonomiportalenBulletinen finns också lätt tillgänglig i Skatte- & Ekonomiportalen! Bulletinen ingår för dig som abonnerar på Svensk Redovisning Bokföringsboken och Bokslutsboken i Skatte- & Ekonomiportalen.Svensk Redovisning i ZeteoBulletinen finns även tillgänglig som valbar modul i vårt juridiska arbetsverktyg på internet, Zeteo. Bulletinen och andra publikationer i serien Svensk Redovisning finns bl.a. som tillval till vår specialanpassade version av Zeteo, Zeteo - Redovisning, som riktar sig till dig som arbetar inom redovisning, skatt och andra ekonomifunktioner.

För mer information och beställning av Bulletinen i Skatte- & Ekonomiportalen eller i Zeteo, kontakta vår säljavdelning:Tel 031-775 17 80E-post salj.ta@wolterskluwer.seFler produkter i serien Svensk Redovisning