Budgetpropositionen för år 2020 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2020 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration

12200

122 kr (exkl. moms)

Presenteras den 18 september.

För information om den kompletta budgeten - se längre ned.