Budgetpropositionen för år 2019 - Volym 9. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2019 - Volym 9. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid

10100

101 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: