Budgetpropositionen för år 2019 - Volym 8. Utgiftsområde 15. Studiestöd, 16. Utbildning och universitetsforskning
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2019 - Volym 8. Utgiftsområde 15. Studiestöd, 16. Utbildning och universitetsforskning

16800

168 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: