Budgetpropositionen för år 2019 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2019 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration

10100

101 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: