Budgetpropositionen för år 2019 - Volym 12. Utgiftsområde 22. Kommunikationer
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2019 - Volym 12. Utgiftsområde 22. Kommunikationer

10100

101 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: