Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 8. Utgiftsområde 15. Studiestöd, 16. Utbildning och universitetsforskning
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 8. Utgiftsområde 15. Studiestöd, 16. Utbildning och universitetsforskning

28000

280 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.