Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 7. Utgiftsområde 13. Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgiftsområde14. Arbetsmarknad och arbetsliv
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 7. Utgiftsområde 13. Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Utgiftsområde14. Arbetsmarknad och arbetsliv

12500

125 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.
Produktdetaljer: