Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 6. Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 6. Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn

28000

280 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.
Produktdetaljer: