Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 5. Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 5. Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap

12500

125 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.
Produktdetaljer: