Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration

12500

125 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.