Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration

12500

125 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2017
  • Serie: Prop. 2017/18:001
  • ISBN/Best.nr: BUDGETPROP1804
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Sociala frågor