Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 3. Utgiftsområde 4. Rättsväsendet
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 3. Utgiftsområde 4. Rättsväsendet

9000

90 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.
Tryckt upplaga: