Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 2. Utgiftsområde 1. Rikets styrelse 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3. Skatteförvaltning och uppbörd, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldsräntor m.m., 27. Avgiften till Europeis
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 2. Utgiftsområde 1. Rikets styrelse 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3. Skatteförvaltning och uppbörd, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldsräntor m.m., 27. Avgiften till Europeis

37000

370 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.
Produktdetaljer: