Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 12. Utgiftsområde 22. Kommunikationer
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 12. Utgiftsområde 22. Kommunikationer

12500

125 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.
Tryckt upplaga: