Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 11. Utgiftsområde 20. Allmän miljö - och naturvård, 21. Energi, 23. Areella näringar, landsbygd och livsmedel. 24. Näringsliv
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 11. Utgiftsområde 20. Allmän miljö - och naturvård, 21. Energi, 23. Areella näringar, landsbygd och livsmedel. 24. Näringsliv

28000

280 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.