Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 10. Utgiftsområde 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 19. Regional tillväxt
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2018 - Volym 10. Utgiftsområde 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 19. Regional tillväxt

12500

125 kr (exkl. moms)

Samhällsbygget - investera för framtiden. Temat för regeringens höstbudget.
Produktdetaljer: