Budgetpropositionen för år 2017 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Utrikesförvaltning och internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2017 - Volym 4. Utgiftsområde 5. Utrikesförvaltning och internationell samverkan. Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd. Utgiftsområde 8. Migration

20700

207 kr (exkl. moms)