Budgetpropositionen för år 2017 - Volym 2. Utgiftsområde 1. Rikets styrelse 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3. Skatteförvaltning och uppbörd, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldsräntor m.m., 27. Avgiften till Europeis
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2017 - Volym 2. Utgiftsområde 1. Rikets styrelse 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3. Skatteförvaltning och uppbörd, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldsräntor m.m., 27. Avgiften till Europeis

46000

460 kr (exkl. moms)

Offentliggörs tisdagen den 20 september.