Budgetpropositionen för år 2017 - Volym 11. Utgiftsområde 20. Allmän miljö - och naturvård, 21. Energi, 23. Jordbruk- och skogsbruk, fiske med ansl.näringar. 24. Näringsliv
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2017 - Volym 11. Utgiftsområde 20. Allmän miljö - och naturvård, 21. Energi, 23. Jordbruk- och skogsbruk, fiske med ansl.näringar. 24. Näringsliv

46000

460 kr

Produktdetaljer: