Budgetpropositionen för år 2017 - Volym 10. Utgiftsområde 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 19. Regional utjämning och utveckling
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2017 - Volym 10. Utgiftsområde 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 19. Regional utjämning och utveckling

16100

161 kr (exkl. moms)

Produktdetaljer: