Budgetpropositionen för år 2016 - Volym 6. Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn.
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2016 - Volym 6. Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

40200

402 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Offentliggörs måndagen den 21 september.
Produktdetaljer: