Budgetpropositionen för år 2016 - Volym 6. Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn.
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2016 - Volym 6. Utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

40200

402 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: