Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 9. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid
Finansdepartementet

Budgetpropositionen för år 2009 - Volym 9. Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid

7500

75 kr (exkl. moms)

Reinfeldts halvtidsbudget!

Se även den kompletta budgetpropositionen Volym 1–12

Tryckt upplaga: